SOMMIGE ZAKEN KUNNEN BEST ONLINE

Biedingsformulier

Contracten kunnen in beginsel vormvrij tot stand komen. Ook mondelinge afspraken zijn dus in principe rechtsgeldig. De wetgever heeft echter bepaald dat voor particulieren (die niet bedrijfsmatig handelen) bij aankoop van een woning een schriftelijkheidsvereiste geldt en dat na het ondertekenen van de koopovereenkomst en het ter hand stellen van de koopovereenkomst voor de koper een bedenktijd van drie dagen geldt.

Dit om te voorkomen dat bij de aankoop van een woning overhaaste en ondoordachte beslissingen worden genomen, men niet de mogelijkheid heeft gehad een deskundige in te schakelen en men niet precies weet wat de inhoud van de overeenkomst is.

Wanneer men een mondelinge koopovereenkomst sluit, kan tussen de koper en verkoper onduidelijkheid bestaan over de precieze inhoud van de koopovereenkomst. Partijen maken immers vaak niet enkel afspraken over de aan te kopen woning en de kooprijs, maar bijvoorbeeld ook over een financieringsvoorbehoud, (verborgen) gebreken, de leveringsdatum etc. Om onduidelijkheden te voorkomen dient de overeenkomst dus op schrift te worden gesteld.

Koopt of verkoopt u een woning, juich dan niet te vroeg

Pas na het sluiten van een schriftelijke overeenkomst en het verstrijken van de bedenktijd (deze bedenktijd geldt alleen voor de koper en niet voor de verkoper!) kan de champagne ontkurkt worden!

Hoe maak ik met de KopieID app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs?
Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
Legitimatie 1
Legitimatie 2

Ik ben akkoord met de privacy policy en cookies van ZO.nl

Captcha

Neem het controlegetal exact over

Alert!