SOMMIGE ZAKEN KUNNEN BEST ONLINE

Wat als u er niet uitkomt met ZO.nl?


KiFiD

Heeft u geklaagd bij ZO.nl en bent u het niet eens met de uitkomst? Bent u bovendien consument? Dan kunt u uw onvrede kenbaar maken aan het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Op de website van het KiFiD: www.kifid.nl staat informatie over deze klachtprocedure en vindt u een klachtenformulier waarmee u uw klacht in kunt dienen. Natuurlijk kunt u het KiFiD ook bellen: 070-3338999.

Het KiFiD is het officiële klachteninstituut voor consumenten met een klacht over een financieel product of een financiële dienst. Het KiFiD werkt zelfstandig en is onpartijdig.


Rechter

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen uw klacht of aansprakelijkstelling ter beoordeling voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Vragen

Heeft u vragen over de klachtenbehandeling? Neemt u dan contact op met het ZO klachtenbureau.

ZO.nl
Postbus 508
2600 AM DELFT
e-mail: directie@zo.nl

Terug naar klacht